. . . . .

Mierlo-Hout Promotion


Mierlo-Hout Promotion organiseert niet, maar... brengt wel partijen bijeen, fungeert als aanjager, genereert publiciteit en draagkracht bij zowel bevolking als ondernemers, waarbij ze Mierlo-Hout willen promoten in de regio en de Mierlo-Houtse verenigingen ACTIEF bij de diverse evenementen willen betrekken.

Hoe is Mierlo-Hout Promotion (MHP) ontstaan?

Direct vanuit de ondernemingsvereniging is Mierlo-Hout Promotion per 12 mei 1982 opgericht om Mierlo-Hout in de regio op de kaart te zetten.
Wat heeft men zoal ondernomen in het verleden?
De stichting heeft toen, voor eigen rekening en risico, diverse evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld: Het Oostenrijks weekend en d'n Houtse Carrousel. De stichting heeft misschien wel een 10-tal jaren lang een slapend bestaan gehad. Gaandeweg is vanuit de ondernemersvereniging het initiatief ontstaan om de stichting nieuw leven in te blazen. Medio 2008 is er een nieuw bestuur gevormd en is de stichting weer activiteiten gaan ontwikkelen.
MHP is een stichting van, voor en opgericht door Houtenaren en maakt zich sterk voor de wijk Mierlo-Hout en hun bewoners voor wat betreft de sociale contacten en bevorderen van het leefklimaat.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om in samenwerking met de Mierlo-Houtse verenigingen diverse evenementen te organiseren welke de bekendheid in de regio en het woongenot in Mierlo-Hout vergroot.

Huidige evenementen:
Dancing With The Stars: 24 oktober 2015 in Danspaleis De Geseldonk
Koningsdag activiteiten i.s.m. Oranjecomite Mierlo-Hout 27 april 2015 op het Kerkplein

Uw evenement i.s.m. Mierlo-Hout Promotion?:
- Initiatief moet van de organiserende vereniging komen
- Organiserende vereniging(en) levert mankracht en doet de organisatie

Wat biedt Mierlo-Hout Promotion?:
- Aanvraag vergunningen/plattegronden via MHP
- Risico verlies a.h.v. goedgekeurde begroting ligt bij MHP
- Beschikking over start-/aanvangskapitaal via MHP
- Verdeelsleutel evt. winst vereniging/MHP
- Aanvraag subsidies via MHP
- Publiciteit (o.a. weekkrant De Loop en Houtvonken) en drukwerk via MHP
- Gebruik van bestaande MHP-evenementenverzekering

Mierlo-Hout Promotion organiseert niet, maar... brengt wel partijen bijeen, fungeert als aanjager, genereert publiciteit en draagkracht bij zowel bevolking als ondernemers, waarbij ze Mierlo-Hout willen promoten in de regio en de Mierlo-Houtse verenigingen ACTIEF bij de diverse evenementen willen betrekken.


Reacties

Kasra | Websitemaker Support op 30-01-2013 13:09

Heel veel succes met je website.

Download de Websitemaker handleiding om een goede start te maken met je website.

Roy | Websitemaker Support op 30-01-2013 13:14

Wist je trouwens ook dat je bij vragen contact op kan nemen met Websitemaker Support?