. . . . . . .

Mierlo-Hout Promotion


Mierlo-Hout Promotion organiseert niet, maar... brengt wel partijen bijeen, fungeert als aanjager, genereert publiciteit en draagkracht bij zowel bevolking als ondernemers, waarbij ze Mierlo-Hout willen promoten in de regio en de Mierlo-Houtse verenigingen ACTIEF bij de diverse evenementen willen betrekken.

Mededeling

Beste Dancing With The Starts Mierlo-Hout fan, Helaas moeten wij jullie mededelen dat DWTS 2017 welk gehouden zou worden op zaterdag 18 november 2017 door organisatorische omstandigheden helaas geen doorgang zal kunnen vinden.
Wij betreuren het ten zeerste dat het dit jaar niet is gelukt om een fantastische dans avond te organiseren, maar in dit geval is uitstel geen afstel en wij zijn druk doende om in 2018 Dancing With The Stars Mierlo-Hout weer aan u te presenteren en wel op zaterdag avond 17 november 2018 in de grote zaal van de Geseldonk.
Via onze website houden wij u op de hoogte en wij hopen u dan weer te mogen begroeten.

Bestuur Mierlo-Hout Promotion.

Direct vanuit de ondernemingsvereniging is Mierlo-Hout Promotion per 12 mei 1982 opgericht om Mierlo-Hout in de regio op de kaart te zetten.
Wat heeft men zoal ondernomen in het verleden?
De stichting heeft toen, voor eigen rekening en risico, diverse evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld: Het Oostenrijks weekend en d'n Houtse Carrousel. De stichting heeft misschien wel een 10-tal jaren lang een slapend bestaan gehad. Gaandeweg is vanuit de ondernemersvereniging het initiatief ontstaan om de stichting nieuw leven in te blazen. Medio 2008 is er een nieuw bestuur gevormd en is de stichting weer activiteiten gaan ontwikkelen.
MHP is een stichting van, voor en opgericht door Houtenaren en maakt zich sterk voor de wijk Mierlo-Hout en hun bewoners voor wat betreft de sociale contacten en bevorderen van het leefklimaat.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om in samenwerking met de Mierlo-Houtse verenigingen diverse evenementen te organiseren welke de bekendheid in de regio en het woongenot in Mierlo-Hout vergroot.

Huidige evenementen:
Dancing With The Stars: 19 november 2016 in Danspaleis De Geseldonk
Koningsdag activiteiten i.s.m. Oranjecomite Mierlo-Hout 27 april 2016 op het Kerkplein

Uw evenement i.s.m. Mierlo-Hout Promotion?:
- Initiatief moet van de organiserende vereniging komen
- Organiserende vereniging(en) levert mankracht en doet de organisatie

Wat biedt Mierlo-Hout Promotion?:
- Aanvraag vergunningen/plattegronden via MHP
- Risico verlies a.h.v. goedgekeurde begroting ligt bij MHP
- Beschikking over start-/aanvangskapitaal via MHP
- Verdeelsleutel evt. winst vereniging/MHP
- Aanvraag subsidies via MHP
- Publiciteit (o.a. weekkrant De Loop en Houtvonken) en drukwerk via MHP
- Gebruik van bestaande MHP-evenementenverzekering

Mierlo-Hout Promotion organiseert niet, maar... brengt wel partijen bijeen, fungeert als aanjager, genereert publiciteit en draagkracht bij zowel bevolking als ondernemers, waarbij ze Mierlo-Hout willen promoten in de regio en de Mierlo-Houtse verenigingen ACTIEF bij de diverse evenementen willen betrekken.


Lees meer...